Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

From Thomson’s American Dream to Szczerek’s Ukrainian Mordor. Aestheticization of the World in Gonzo Style

The article is an attempt at a comparative analysis of two journalistic texts written in the tradition of New Journalism and classified today as instances of the gonzo style. Two books are analysed: Fear and Loathing in Las Vegas by Hunter S. Thomson (1971) and Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian [Mordor Will Come and Eat Us: A Secret History of the Slavs] by Ziemowit Szczerek (2013). The article aims at showing that journalistic texts following the gonzo aesthetics mime the narrative strategies found in literature (with special emphasis on thriller and picaresque novel), but also often openly question their assumptions

Słowa kluczowe: reportaż literacki, gonzo, Hunter S. Thompson, Ziemowit Szczerek, estetyka, powieść drogi

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line