Śmierć i miłość w poezji Zofii Zarębianki 

Marek Bernacki

Abstrakt

(Z. Zarębianka, Wiersze dośmiertne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kraków 2017, ss. 71)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line