Budowniczy empatii (Krzysztof  Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Fundacja Pogranicze, Sejny 2017, s. 248)

Magdalena Brodacka

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line