Drogi ku wzajemności (M. Bernacki, Miłosz. Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, ss. 139)

Ewa Kołodziejczyk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line