Artykuły

Ilość

Literatura i religia – stare bolączki, nowe wyzwania (uwagi wstępne)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 269–270
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.027.9898

Weakening of Theology by Literature Is Not a Bad Thing – An interview with David Jasper by Tomasz Garbol and Łukasz Tischner

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 271–290
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.028.9899

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Przyczynek do refleksji nad „literaturą a religią” z perspektywy pogranicznej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 291–304
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.029.9900

Baranek czy tygrys? Nie-ludzkie oblicza Boga w poezji T. S. Eliota i R. S. Thomasa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 305–320
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.030.9901

„Z kronik współczesnej mistyki” – Adam Zagajewski i Nowa Fala (opowieść postsekularna)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.031.9902

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line