Intelektualny, emocjonalny i polityczny klimat emigracji (Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Listy 1941-1956. Opracowała Beata Dorosz, przy współpracy Pawła Kądzieli. Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo, Warszawa 2016)

Anna Frajlich

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line