The Mystery of Aviation

Wojciech Ligęza

Abstrakt

First published in Konteksty Kultury 2014, vol. 11, no. 3 (originally in English)

The Polish version, see: J. Wittlin, “Wniebowstąpienie roku 1958” [in:] idem, Poezje, Warszawa 1981, p. 146.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line