Wittlin Meets Death

Nina Taylor-Terlecka

Abstrakt
Originally published in Konteksty Kultury 2015, vol. 12, no. 4 (the Polish title: “Orfeusz i Kostucha. Ostatnie chwile Józefa Wittlina”).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line