Europa Środkowa dzisiaj

Sortuj według

Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 163-165
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Tożsamość w Europie Środkowej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 166-180
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.019.11245

W lustrze literatury – czesko-polski mit środkowoeuropejski i jego przeobrażenia

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 181-206
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.020.11246

Jedność Europy. Kilka uwag o relacjach Wschód–Zachód w Rodzinnej Europie Czesława Miłosza

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 207-220
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.021.11247

Zygmunt Haupt – europejski wygnaniec

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 221-231
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.022.11248

Mądry błazen, szpital wariatów i geopolityka. Dzienniki Stefana Kisielewskiego jako narracja kontrhegemoniczna

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 232-248
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.023.11249

Koncepcje Europy Środkowej w Międzymorzu Ziemowita Szczerka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 249-260
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.024.11250

„Środkowoeuropejskość mierzy się z jądrem ciemności”. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Magdalena Brodacka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 261-270
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.025.11251

Recenzje i materiały

Austromodernizm. Rozszczelnianie paradygmatu

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 271-276
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.026.11252

Galicja, która skłania do refleksji

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 277-285
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.027.11253

Przewodnik „przewrotny” dla nieco bardziej wtajemniczonych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 286-290
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.028.11254

II Kongres Gombrowiczowski w Buenos Aires... w atmosferze czysto gombrowiczowskiej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 291-297
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line