Olśniewające monstrum? (Magdalena Popiel, Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia, Universitas, Kraków 2018, ss. 324)

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line