Zespół redakcyjny

Dr hab. Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Mateusz Antoniuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Gawliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Aleksandra Kremer, Uniwersytet Harvarda
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (z-ca redaktora naczelnego)
Dr Dorota Siwor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sekretarz redakcji)
Prof. Pau Freixa Terradas, Uniwersytet Barceloński
Dr hab. Łukasz Tischner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (redaktor naczelny)

 

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line