Zespół redakcyjny

Dr hab. Kazimierz Adamczyk
Dr Mateusz Antoniuk
Prof. dr hab. Stanisław Gawliński
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (z-ca redaktora naczelnego)
Dr Dorota Siwor (sekretarz redakcji)
Dr hab. Łukasz Tischner (redaktor naczelny)


WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line