Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab.
Stanisław Gawliński

SEKRETARZ REDAKCJI
Dr
Dorota Siwor


Prof. dr hab. Wojciech Ligęza

Dr hab. Kazimierz Adamczyk

 

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line