Rada naukowa

prof. Stanley Bill – Uniwersytet Cambridge
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. Anna Frajlich-Zając – Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku
prof. Kris van Heuckelom – Katolicki Uniwersytet Lowański
dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand – Uniwersytet Jagielloński
prof. Arent van Nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie
prof. Henryk Siewierski – Universidade de Brasilia
prof. dr hab. Władysław Śliwiński – Uniwersytet Jagielloński
prof. Nina Taylor – Uniwersytet Oksfordzki
prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. Andrzej Zawadzki – Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line