Rada naukowa

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. Anna Frajlich-Zając - Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku
prof. dr hab. Krzysztof Krasuski – Uniwersytet Śląski
prof. Arent van Nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie
prof. dr hab. Władysław Śliwiński – Uniwersytet Jagielloński
prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor – Uniwersytet Śląski
prof. Nina Taylor – Uniwersytet Oksfordzki
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku - Białej
prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Stefan Zabierowski – Uniwersytet Śląski

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line