Recenzenci

Recenzenci 2015:

prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab., prof. UR Stanisław Kryński (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Michał Kopczyk  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

 

Recenzenci w roku 2014

prof. dr hab. Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzenci w roku 2013

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská Univerzita v Ostravě)

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line