Recenzenci

Recenzenci 2016:

Prof. dr hab.  Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab., prof. ATH Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab.  Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab., prof. UR  Alicja Jakubowska-Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Janina Janas (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari)
Dr hab., prof. UKSW Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dr hab. Marcin Kurek (Uniwersytet Wrocławski)
Dr Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab.  Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dr hab. Łukasz Tischner (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UŚ Jacek Warchala   (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Recenzenci 2015:

prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab., prof. UR Stanisław Kryński (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Michał Kopczyk  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

 

Recenzenci w roku 2014

prof. dr hab. Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzenci w roku 2013

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská Univerzita v Ostravě)

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line