Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line