Indeksacja w bazach danych

Punkty MNISW: 8

ERIH PLUS

Central and Eastern European  Online Library

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International: ICV 2016: 71.14

EBSCO Publishing

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line