Planowane numery

Tematyka planowanych zeszytów:

  • Literatura i religia
  • Europa Środkowa dzisiaj
  • Długie trwanie powieści

 

Literatura i religia. Stare bolączki, nowe wyzwania

Po okresie dominacji teorii sekularyzacyjnej, która kazała utożsamiać modernizację z zanikaniem religii, w ostatnich latach nastąpił odwrót od tego upraszczającego schematu. Widać to w literaturoznawstwie na Zachodzie, gdzie zdobył sobie uznanie nurt badań postsekularnych. Czy jednak w polskim literaturoznawstwie nastąpił jakiś przełom? Humanistyka w naszym kraju stosunkowo późno musiała skonfrontować się z falą sekularyzacji, gdyż narzucany odgórnie materializm marksistowski nie był tym samym co pooświeceniowy ateizm krzewiony w warunkach demokracji liberalnej. Z drugiej strony to właśnie nad Wisłą rozwijał się zaskakująco nowoczesny nurt badań nad literaturą i religią, którego  najbardziej rozpoznawalnymi koryfeuszami byli Stefan Sawicki i Jan Błoński.

Obecnie jednak przed badaniami tymi stoją nowe wyzwania. Jakie one są? Jak dziś naświetlać związki literatury i religii? Jak w praktyce interpretacyjnej zdać sprawę z doświadczenia pluralizmu światopoglądowego, który wpływa na reguły odbioru? Jak badać utwory religijnie „podejrzane”? To tylko kilka z pytań, które chcemy postawić w tym zeszycie „Kontekstów Kultury”.

Długie trwanie powieści

Thomas Pavel, wybitny rumuński literaturoznawca, wykładający na Uniwersytecie Chicagowskim (Wydział Języków Romańskich i Literatury, Committee on Social Thought), jest badaczem szczególnie zainteresowanym teorią i historią powieści. Jego praca teoretyczna  La Pensée du roman (2003; rozszerzona wersja anglojęzyczna – The Lives of the Novel: A History, 2013) opisuje historię powieści jako wielowiekową debatę między idealizacją ludzkich postępków a krytyką ich niedoskonałości. W przygotowywanym numerze opublikujemy tłumaczenie eseju Pavla „Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna”. Badacz  podejmuje w nim tyleż ambitną, co karkołomną próbę pomyślenia modelu historii powieści światowej. Esej pojawi się wraz z towarzyszącymi mu komentarzami polskich literaturoznawców, którzy ustosunkowują się do tez Thomasa Pavla, stylu jego refleksji oraz formułowanych przezeń pytań

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line