Planowane numery

Tematyka planowanych zeszytów:

Kobiety w lagrach
Po strukturalizmie?
Długie trwanie powieści

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line