Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo redagowane jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery kwartalnika mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2015: 81.28
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, Okropności wojny. Od Wittlina do Döblina

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 16 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Podróż po Polsce Alfreda Döblina. Kilka uwag o genezie tekstu 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 138-153
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.009.7533

Polski wojak Szwejk. O powieści Sól ziemi Józefa Wittlina

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 133-137
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.008.7532

Hans Joas – koncepcje wojny i przemocy

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 176-188
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.011.7535

Długa noc żałoby. Narracja jako wyjście z przemocy?

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 154-175
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.010.7534

Literatura i jej sąsiedztwa

Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 217-232
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.014.7538

Kochankowie z klasztoru Valdemosa Janusza Krasińskiego: dzieło w procesie przemian i reinterpretacji 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 204-216
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.013.7537

Okruchy lustra w zaułkach Miasteczka. O wspomnieniach Michała Głowińskiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 189-203
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.012.7536

Recenzje i materiały

Śmierć i miłość w poezji Zofii Zarębianki 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 233-239
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.015.7723

Józef Łobodowski ponad granicami

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 240-244
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.016.7724

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line