Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo redagowane jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery kwartalnika mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2015: 81.28
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 15 września 2017

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

„Jeden przez dwa zostało podzielone”. Kobieta jako „inny” w Jeden Marcina Świetlickiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 84-96
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.006.7271

Recht auf Heimat. Literackie echa górnośląskiej turystyki ojczyźnianej

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 70-83
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.005.7270

Artyści modernistyczni jako mniejszość

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 42-54
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.003.7268

Niemcewicz’s Kosciuszko: Honor, Self-Reflection and Self-Justification

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 13-41
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.002.7267

Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 97-113
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.007.7272

Toto, we are in the Soviet Union. Jaka Kraina Oz istnieje w Związku Radzieckim?

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 55-69
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.004.7269

Utopijne światy Ignacego Krasickiego w kontekście filozofii społecznej oświecenia

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 1-12
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.001.7266

Recenzje i materiały

Wędrówki filozofa religii po niespokojnym stuleciu

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 126-132
Data publikacji online: 20 września 2017

„...ranny osioł krzyczał tak...”

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 121-125
Data publikacji online: 20 września 2017

Epifanie Joyce’a 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 114-120
Data publikacji online: 15 września 2017

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line