Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, Postkolonializm. Potrzeba uważności

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: wrzesień 2019

Artykuły

Ilość

Postkolonializm. Potrzeba uważności   

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019

Postkolonialna lekcja uważności

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.030.11734

Między litością a współ-odczuwaniem. O uważnym czytaniu świata, który już nie zawsze daje się uchwycić w postkolonialnych kategoriach 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.031.11735

Z podręcznika dekolonizacji 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.032.11736

Vargas Llosa i tubylcy. O gatunku powieściowym i poznaniu Innego dla siebie samego 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.033.11737

„Oddać Césaire’owi, co cesarskie” – o pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.034.11738

Emigracja, kolonizacja, antropofagia w kontekście „gorączki brazylijskiej” 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.035.11739

„Bóg kiełbasy i pierogów” – polskie wątki w prozie Louise Erdrich 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.036.11740

Po końcu światów? Dystopijna podróż w czasie w opowiadaniu Shermana Alexie Odległości 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.037.11741

„Trzeba wierzyć, że życie coś znaczy”. Z Michałem Szczepańskim rozmawiają Anna Mateja i Anna Spiechowicz    

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019

Prezydent, łącznik, senator (Łukasz Garbal, Prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017, ss. 480)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.038.11742

Olśniewające monstrum? (Magdalena Popiel, Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia, Universitas, Kraków 2018, ss. 324)  

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.039.11743

Różyckiego portret wielokrotny (Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. Anna Czabanowska-Wróbel,  Magdalena Rabizo-Birek, Universitas, Kraków 2019, ss. 500) 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3,
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.040.11744

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line