Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Opublikowano online: 3 lipca 2017

Artykuły

Ilość

Religion and the Drafting of the Saxonian Civil Code

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.001.6791

Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 17–30
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.002.6792

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 31–47
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.003.6793

Religionsfreiheit in Deutschland – zwischen kulturgeschichtlicher Bedeutung der Religion und der Neutralitäspfl icht des Staates

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 49–67
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.004.6794

Auf dem Weg zur Autokratie? Kirchenpolitik in der Horthy-Ära in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 69–95
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.005.6795

The Controversy Surrounding Marriage Law in 20th Century Austria with a Special Emphasis on Constitutional Court Decisions Regarding the ‘Dispensation Marriages

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 97–116
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.006.6796

The Legal Foundation of Religious Associations in Poland in the Interwar Period and Currently and Examples of their Activities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 117–133
Data publikacji online: 6 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.007.6797

Changes in the Role of Churches and Religious Organizations in the Field of Social Self-Reliance in Hungary (1867–2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 135–146
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.008.6798

The Traditional Christian Family Model and the Legal Status of Women in Hungary (1867‒1948)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 147–167
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.009.6799

Law and Collective Identity. Religious Freedom in the Public Sphere

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.010.6800

Recenzje

Kronika

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.