Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 19 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Iura Masoviae Terrestria: o edycji i perspektywach jej kontynuacji  

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 481-491
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.11641

Konwokacja litewska 1615 roku. Z badań nad procedurą przyjmowania uchwał konwokacyjnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 493-522
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11642

The Free City of Kraków in the Regional Security Policies of its Neighbouring States

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 523-535
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.025.11643

Jak uczynić niemożliwe możliwym? Refleksje nad unifikacją prawa spadkowego w Szwajcarii w XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 537-553
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.026.11644

Unification of Criminal Law in the Interwar Yugoslav State (1918–1941)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 555-574
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.027.11645

Przestępstwa stanowiące przeżytki lokalnych obyczajów w radzieckich kodeksach karnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 575-589
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.028.11646

Edycje źródłowe

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 591-607
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.029.11647

Artykuły recenzyjne

Recenzje

Recenzja monografii Michała Klimeckiego Sowietyzacja Polski w 1920 roku. Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 339

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 621-626
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.031.11649

Recenzja: S. Salmonowicz, Polnische Preussen oder Westpreussen. Ausgewählte Studien, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2018, ss. 159

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 627-631
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.032.11650

Uwagi prawnohistoryczne na marginesie edycji: Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku. Mobilia. Inventare des beweglichen Vermogens der Krakauer Burger bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, wyd. (hrsg.) Marcin Starzyński, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, ss. XXXII + 155 (Fontes Cracovienses, 13)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 633-635
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.033.11651

Twórca Administracji Zmilitaryzowanej Komendy Głównej ZWZAK. Książka Stanisława Salmonowicza Ludwik Muzyczka „Benedykt” (1900–1977). Materiały historyczne do dziejów Komendy Głównej Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, ss. 320

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 637–647
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.034.11652

Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 649-654
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.035.11653

Kronika wydarzeń naukowych

Obchody jubileuszu polskiego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie Trybunalskim (5–6 X 2018). Konferencja naukowa „Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 655-658
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.036.11654

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.