Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 19 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Liber primus. Anmerkungen zum Roten Buch als dem ersten Stadtbuch von Görlitz (1305–1343)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 425–466
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.037.9479

Familiäre Vermögensrechte kontra Veräußerungsfreiheit vor dem Hintergrund der ältesten Stadtbücher von Krakau und Görlitz (Aufzeichnungen aus den Jahren 1300–1343)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 449–468
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.038.9480

The Opus Tripartitum as an Original Source of Law as well as a Source of Knowledge about Custom in Light of Late Modern Age Hungarian Jurisprudence

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 467–479
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.039.9481

Organizacja i działalność systemu wymiaru sprawiedliwości w rosyjskiej marynarce wojennej od początków XVIII do połowy XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 481–527
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.048.9987

Przyczyny zwiększonej palności nieruchomości ubezpieczonych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych przed II wojną światową

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 529–539
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.040.9482

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku. Historia powstania – charakterystyka ogólna. Art. 61 i jego znaczenie dla późniejszych regulacji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 541–565
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.041.9483

Przestępstwo „szeptanej propagandy” w świetle wybranego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1946–1950

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 567–580
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.042.9484

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. Rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 581–585
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.043.9485

Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 587–589
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.044.9486

Sesja naukowa „Sejm I Rzeczypospolitej – Parlament Wielu Narodów a europejskie reprezentacje stanowe”, Warszawa 27 kwietnia 2018 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 591–593
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.045.9487

II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 595–597
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.046.9488

Konferencja „Internationale Tagung zur mittelalterlichen Schriftlichkeit. Stadtbücher – Die Erforschung kommunalen Handelns im Spiegel administrativer Schriftlichkeit”, Zgorzelec/Görlitz 6–8 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 599–603
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.047.9489

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.