Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Opublikowano online: 14 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

Cezaropapizm a rzeczywistość Imperium Romanum IV–V wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 1-24
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.001.5073

Status Controversy in Roman and Common Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 25-38
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.002.5074

O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 39-66
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.003.5075

Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 67-95
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.004.5076

Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms “Nationality” and “National Minority”)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 97-109
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.005.5077

Aplikacja sądowa Adama Vetulaniego: 1924–1934

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 111-122
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.006.5078

Pomnikowa edycja nowożytnych chłopskich rozrządzeń ostatniej woli (Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. Janusz Łosowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 519 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 123-126
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 127-134
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa: „Law in Transition”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 139-140
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The 9th International Legal History Conference “History of Labour Law and Social Policy”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 141
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?”, Kraków, 19 listopada 2015 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 153-156
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum historycznoprawnego „Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX – XX wieku”, Kraków, 28 – 29 kwietnia 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Tom 9, Zeszyt 1, s. 143-155
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.