Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 30 września 2019

Artykuły

Ilość

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 293-318
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 319-359
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 361-374
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10933

Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the Ex-Protectorate Bohemia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 375-386
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10934

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387-419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Recenzje

Recenzja książki Andrzeja Nowaka, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, 603 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 421-428
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.10944

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 429-433
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.015.10936

Chronicle of Research in the Field of Legal and Constitutional History in France in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 435-439
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.016.10937

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 441-449
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.017.10938

Chronicle of Scholarly Events in the Field of Legal History Held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 451-453
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 455-458
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.019.10940

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 459-468
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.020.10941

A Scientific Examination of and Report on the Hungarian Cartel Law in the Framework of the Bolyai Scholarship

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 469-471
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.021.10942

Dwudzieste Czwarte Forum Młodych Historyków Prawa Norms and Legal Practice. There and Back Again

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 473-475
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.022.10943

Oświadczenie Profesora Stanisława Salmonowicza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 477–479
Data publikacji online: 30 września 2019

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.