Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2011
Google Books: http://books.google.pl/books?id=qjbpZhiHTIkC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Redaktorzy tomu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Kazimierz Baran, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, prof. dr hab. Kazimierz Baran

Artykuły

Ilość

Uti frui arbitrio boni viri: Standard of Behaviour or Reference to an Arbitrator?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 13-19
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.001.0502

The Text and Textualization of Codex BJ 168: Legal Culture in Transition at the High Court of Magdeburg Law at the Castle of Kraków

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 21-41
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.002.0503

Rechtsstaat und Rechtskirche

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 43-51
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.003.0504

Un éclairage sur les debats actuels: Pierre-Joseph Proudhon et la critique de la democratie representative

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 53-66
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.004.0505

The Traditional Roots of Alimony in the Hungarian Family Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 67-76
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.005.0506

Juristen und Juristenausbildung 1919–1944 in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 77-86
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.006.0507

Prozessstandschaft im ungarischen Recht – die so genannte „Prozesskommission“

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 87-94
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.007.0508

Land Politics in Hungary between the Two World Wars

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 95-107
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.008.0509

The Attempts to Introduce Eugenic Legislation in the Second Polish Republic as Viewed from the Perspective of the Solutions Adopted in the United States of America

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 109-116
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.009.0510

Zagadnienia prawno-administracyjne uzyskania statusu repatrianta w warunkach polskiego systemu prawnego obowiązującego od 1944 do 1997 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 117-134
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.010.0511

Omówienia, recenzje, rozbiory

Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej. Uwagi po lekturze książki Joanny Olejniczak Wybory do Sejmu i rad narodowych w województwie bydgoskim w okresie tzw. małej stabilizacji (1956–1970)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 137-140
Data publikacji online: 15 czerwca 2012

Nieprofesjonalna profesjonalizacja (Piotr Górski, Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918–1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 141-152
Data publikacji online: 15 czerwca 2012

Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 153-155
Data publikacji online: 15 czerwca 2012

Kronika

Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2010

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 159-161
Data publikacji online: 15 czerwca 2012

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.