Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 5, Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2013
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość

D.A.F. de Sade – „Boski Markiz”, czyli destruktor idei oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 223-240
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.017.0918

O rządach prawa w Wolnym Mieście Krakowie uwag kilka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 241-254
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.018.0919

Konserwatyści galicyjscy w okresie Wiosny Ludów (próba zarysu)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 255-263
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.019.0920

The impact of the revolutionary movement on the judicial reform of Russian Tsar Alexander II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 265-271
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.020.0921

Geneza uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w prawie polskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 287-293
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.022.0923

Omówienia, recenzje, rozbiory

Uwagi nad książką Marcina Starzyńskiego Krakowska rada miejska w średniowieczu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 287-293
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.022.0923

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.