Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 6, Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2014
Redakcja zeszytu: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość

Selected Administrative Principles and Their Regulation in Sapiential Literature in Ancient Egypt

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 317–326
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.019.1694

Konstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny Project Finance

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 327–340
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.020.1695

Libri Feudorum und Ihr Ort in der Mittelalterlichen Rechtsgeschichte

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 341–350
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.021.1696

Hohenstaufowie i ich władza w regionie Chebska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 351–363
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.027.2194

The Historical Roots of Belgian Commercial Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 365–386
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.022.1697

Kopalnie siarki w Swoszowicach – status prawny i formy zarządu w czasach staropolskich i w okresie zaborów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 387–404
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.023.1698

Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji Księstwa Warszawskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 405–422
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.024.1699

Some Remarks on Judicial Decisions in Penal Cases as Made by Royal County Court of Kaposvar (1879–1918). The Question of Female Offenders and Female Victims

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 423–427
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.025.1700

Recenzje

Między Zachodem a Wschodem, t. VI: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., red. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 (348 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 429–431
Data publikacji online: 17 czerwca 2014

Historia państwa i prawa Ukrainy. Najnowszy pogląd

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 433–435
Data publikacji online: 17 czerwca 2014

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.