Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 8 (2015), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2015
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus
Redakcja numeru: Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Marek Stus

Artykuły

Ilość

Doktrynalne ujęcia relacji prawo naturalne – prawo stanowione  od starożytności do czasów oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 107–132
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.007.3813

Paweł Garwaski a „przygotowanie zawodowe” sędziów niższych sądów szlacheckich u schyłku XVI wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 133–157
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.008.3814

Spory doktryny wokół  procesu konstytucjonalizacji praw podstawowych w Niemczech  w II połowie XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 159–171
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.009.3815

Spór o model prawnika w Drugiej Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 173–183
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.010.3816

Kształcenie kandydatów na wyższych urzędników administracji w ankiecie Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1929 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 185–198
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.011.3817

Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan  z 1760 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 199–214
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.012.3818

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.