Artykuły

Ilość

Dlaczego nie uczono prawa polskiego na akademii? Prawo zwyczajowe w kulturze oralnej i w kulturze pisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 215–228
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.013.3990

„Nauka prawa […] stała się nieuchronnie potrzebną nie tylko przez swą użyteczność, lecz obowiązki, jakie nas łączą w obywatelskim stanie”. O tradycji i nowoczesności w nauczaniu prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1830)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 229–242
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.014.3991

Krakowski targ, zadośćuczynienie honorowe, potępienie, czyli polscy literaci XIX wieku o sądach niepaństwowych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 243–256
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.015.3992

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania władzy publicznej w ustawach wykonawczych do BGB (1896–1919)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 257–276
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.016.3993

Prawo prywatne międzydzielnicowe. Zarys problematyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 277–298
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.017.3994

Profesorowie i wykładowcy prawa administracyjnego i nauki administracji na polskich państwowych uniwersytetach w latach 1918–1939. Katedry i organizacja

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 299–317
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.018.3995

O kompleksach historyków i nowej, absolutnej niewiedzy: po co i jak uczyć prawników historii?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 319–325
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.019.3996

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2014

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 327–332
Data publikacji online: 20 października 2015

Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Prawa pt.: Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie, Kraków 22–25 września 2014 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 333–341
Data publikacji online: 20 października 2015

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.