Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 8 (2015), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2016
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Artykuły

Ilość

The Relationship between Civil and Canon Law in the Eastern Orthodox Tradition

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 343–356
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.020.4880

Contracts Similar to locatio-conductio of Work and Servicesin Graeco-Roman Egypt

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 357–373
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.021.4881

From the Living to the Dead. The Principles of Testamentary Succession among Medieval Nobility in the Czech Lands and Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 375–393
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.022.4882

Land Reform in Slovakia between 1919 and 1935 – the Instrument of Social and Economic Transformation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 395–409
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.023.4883

O genezie i praktycznych aspektach funkcjonowania instytucji asesorów sądowych w świetle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 411–428
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.024.4884

Social Legislation in the First Czechoslovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 429–439
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.025.4885

Tomasz Kucharski, Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, 342 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 441–445
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.026.4886

Karol Siemaszko, „W trudnym okresie odbudowy państwa”. Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950,wyd. IPN, Warszawa 2015, 351 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 447–452
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.027.4887

Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.: istorykoprawowe doslidżennia,Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 453–456
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.028.4888

Kronika naukowa za rok 2014

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 457-476
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.029.4889

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.