Artykuły

Ilość
Sortuj według

Die Stadtbücher in Böhmen bis 1350

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 271–278
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.013.5853

Das Kanzleiwesen der Stadt Neisse bis zum Jahr 1400

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 279–293
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.014.5854

Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 295–312
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.015.5855

Stadtbücher aus dem Königreich Ungarn im Spiegel der städtischen Schriftkultur – Überlegungen zum Stand der Forschung

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 313–326
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.016.5856

Die Stadtrechtsbücher in der mittelalterlichen Slowakei und Ungarn als Beispiel des eigenen Selbstbewusstseins im Rahmen der europäischen Rechtskultur

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 327–343
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.017.5857

Status prawny Polaka pod okupacją niemiecką (1939–1945). Uwagi o potrzebie badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 345–360
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.021.5906

Dyskusja nad koncepcją prawa gospodarczego w nauce radzieckiej w latach 1956–1958

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 361–378
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.022.5907

Refleksje przy poszukiwaniu granic między nauką a jej symulacją, czyli o problemie zaufania

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 379–406
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.018.5858

Między naukową recenzją a jej symulacją

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 407–445
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.019.5859

Uwagi nad książkią Iwana Pankewycza, Tradycja wybieralności władz w Ukrainie (Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 2015, 488 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 447–451
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.020.5860

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.