Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Rok wydania: 2017
Redaktorzy zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Maciej Mikuła, dr Piotr Michalik
Słowa kluczowe: Kraków, sympozjum, małżeńskie sytuacje nieregularne, Order Papieski Św. Sylwestra, konferencja, historia ustroju, Stanisław Płaza, AYLH, doroczne forum, Belgrad, historia prawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Church of England, confessional state, Church-State Law., I wojna światowa, doświadczenie wojenne, sytuacja polityczna w monarchii habsburskiej przed I wojną światową, wojny, upamiętnienie, Galicja, front Isonzo, collective identity, religious freedom, conscientious objection, church-state relations, women’s rights, emancipation, education, women’s work, social services, religious organizations, solidarity, charity, the interwar period, law on associations, denominational associations, ecclesiastical associations, churches and other denominations, Austrian Constitutional Court, Austrian marriage law, dispensation marriages, Hans Kelsen, confl ict of jurisdictions, State and Church, matrimonial law, Church autonomy, autocracy, Religionsfreiheit, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht, Neutralitätsprinzip, the Habsburg monarchy, religious education, Catholic church, secularity of education, school, Staat und Kirche, Unterricht, konfessionelle Schulen, Rechtsgleichkeit der Konfessionen, codification, Evangelical Lutheran Church, Judaism, Saxony

Artykuły

Ilość

Religion and the Drafting of the Saxonian Civil Code

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.001.6791

Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 17–30
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.002.6792

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 31–47
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.003.6793

Religionsfreiheit in Deutschland – zwischen kulturgeschichtlicher Bedeutung der Religion und der Neutralitäspfl icht des Staates

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 49–67
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.004.6794

Auf dem Weg zur Autokratie? Kirchenpolitik in der Horthy-Ära in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 69–95
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.005.6795

The Controversy Surrounding Marriage Law in 20th Century Austria with a Special Emphasis on Constitutional Court Decisions Regarding the ‘Dispensation Marriages

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 97–116
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.006.6796

The Legal Foundation of Religious Associations in Poland in the Interwar Period and Currently and Examples of their Activities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 117–133
Data publikacji online: 6 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.007.6797

Changes in the Role of Churches and Religious Organizations in the Field of Social Self-Reliance in Hungary (1867–2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 135–146
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.008.6798

The Traditional Christian Family Model and the Legal Status of Women in Hungary (1867‒1948)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 147–167
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.009.6799

Law and Collective Identity. Religious Freedom in the Public Sphere

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.010.6800

Recenzje

Kronika

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.