Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. Rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r.

Michał Ożóg

Abstrakt
The conference was held in Warsaw on November 9th, and it touched upon the subject of the 1917 Pio-Benedictine Code. It was organised by the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The participants were greeted by the Rev. Prof. Stanisław Dziekoński (Rector) and the Rev. Prof. Henryk Stawniak (Dean of the Faculty of Canon Law at the Cardinal Stefan Wyszyński University). The symposium was divided into two sessions. The conference gathered 9 lecturers who work at universities in Poland, Italy, and the Czech Republic. The papers focused on the origins of the Pio-Benedictine Code and some selected legal institutions.
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, historia prawa, Kodeks Pio-Benedyktyński, Warszawa , canon law, legal history, Pio-Benedictine Code, Warsaw

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.