Scientific Examination and Report of the Hungarian Cartel Law in the Framework of Bolyai Scholarship

Norbert Varga

Abstrakt
Słowa kluczowe: węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.