Chronicle of Scholarly Events in Legal History held in the Slovak Republic in 2018

Adriana Švecová,

Miriam Laclavíková,

Ingrid Lanczová

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Słowacja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.