Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, ss. 603

Jacek Goclon

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.