Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2019

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   

Artykuły

Ilość

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931

The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10933

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10934

Recenzje

Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, ss. 603

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019

Edycje źródłowe

Kronika

List Profesora Stanisława Salmonowicza do Redakcji 

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.10944

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.020.10941

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.019.10940

Chronicle of research in legal and constitutional history in France in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.016.10937

Dwudzieste czwarte Forum Młodych Historyków Prawa „Norms and legal practice. There and back again”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.022.10943

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.017.10938

Scientific Examination and Report of the Hungarian Cartel Law in the Framework of Bolyai Scholarship

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.021.10942

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.015.10936

Chronicle of Scholarly Events in Legal History held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.