Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2019

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Słowa kluczowe: Papacy, Medieval Hungary, Papal Chaplains, Papal Diplomacy, Papal Legate, Papal Judge-Delegate, marriage, marriage law, Austrian marriage law, divorce, divorce law, Austrian divorce law, grounds for divorce, divorce proceedings, divorce law in Galicia, divorce law in the General Government (General Governorate), cartel law, Cartel Court, case law, procedural law, cartel agreement , Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia, German military training grounds, restitution, land law, National Recovery Fund, Komitet Cywilny Reformy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, prawo małżeńskie, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego / Civil Reform Committee, Duchy of Warsaw, Congress Kingdom of Poland, Napoleonic Code, civil law, Civil Code of the Kingdom of Poland , postawa państw zachodnich wobec Polski, ustępliwość wobec Rosji, wartościowa podstawa żródłowa monografii / attitude of Western states towards Poland, yielding to Russia, valuable source basis of the monograph, wydarzenia naukowe, Francja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Słowacja, Ukraina, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, historia prawa, odpowiedzialność prawna, ustawodawstwo karne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Węgry, węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport, AYLH, konferencja, doroczne forum, Warszawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski

Artykuły

Ilość

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 293–318
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931

Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 375–386
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10934

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 319–359
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 361–374
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10933

Recenzje

Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, ss. 603

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 421–428
Data publikacji online: 30 września 2019

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387–419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Kronika wydarzeń naukowych

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 455–458
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.019.10940

Chronicle of Research in the Field of Legal and Constitutional History in France in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 435–439
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.016.10937

Chronicle of Scholarly Events in Legal History held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 451–453
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939

Dwudzieste czwarte Forum Młodych Historyków Prawa „Norms and legal practice. There and back again”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 473–475
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.022.10943

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 459–468
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.020.10941

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 429–433
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.015.10936

Oświadczenie Profesora Stanisława Salmonowicza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 477–479
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.10944

Scientific Examination and Report of the Hungarian Cartel Law in the Framework of Bolyai Scholarship

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 469–471
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.021.10942

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 441–449
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.017.10938

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.