A Students’ Workshop as a Session of the International ‘Unions of States in the Past: Theory and Practice’ Conference, Jagiellonian University, September 21, 2019

Kinga Ciosk,

Bartosz Gałucha,

Arkadiusz Piskorz,

Ilona Rębisz

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, panel studencki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Szegedzie, unia państw, prawo prywatne, prawo publiczne / conference, students' workshop, Jagiellonian University, University of Szeged, union of states, private law, public law

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.