System antyplagiatowy

Czasopimo „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate.

Oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad 60 miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 800 wydawców naukowych korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie. System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji. Wyniki przedstawiane są w formie raportu ogólnego lub szczegółowego. W wyniku badania wyliczany jest ogólny wynik podobieństwa, jak również wyniki dla poszczególnych kategorii źródeł podobnych publikacji.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.