Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak

REDAKTOR TEMATYCZNY
Prof. dr hab. Dorota Malec

SEKRETARZ
Dr Maciej Mikuła

REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Stęplewska

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Dr Krzysztof Fokt
Dr Katarzyna Krzysztofek
Dr Marek Stus
Kacper Górski
Jakub Pokoj

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.