Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

Google Scholar

Central and Eastern European  Online Library

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International: ICV 2014: 88.21 (8.17)

ProQuest Central

EBSCO Publishing

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.