Rada naukowa

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Redaktor Naczelny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Prof. dr hab. Kazimierz Baran (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Prof. Christian Chêne (L'Université Paris Descartes, Francja)
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Prof. dr Olivier Descamps (Université Paris 2 Panthéon-Assas, Francja)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Prof. Claudio Finzi (Rzym, Włochy)
Prof. dr hab. Michał Jaskólski (Kraków)
Prof. dr Bohumil Jiroušek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Prof. UJ dr hab. Izabela Lewandowska-Malec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Prof. dr hab. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr Heinz Mohnhaupt (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
Prof. dr hab. Thomas Olechowski (Universität Wien, Austria)
Prof. dr Laurent Waelkens (KU Leuven)
Dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.