Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.