Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: marzec 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza – przykład renesansowego źródła poznania stosowania prawa rzymskiego przed sądem asesorskim w Wilnie. Problemy badawcze i translatorskie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 1-15
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.001.11767

Konstytucje wolnych miast Europy w latach 1806–1954. Teksty źródłowe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 17-24
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.002.11768

Akta spraw sądowych i orzecznictwo sądowe z okresu II RP jako źródło historyczne. Węzłowe problemy kwerendy i metodyki archiwalnej na przykładzie badań nad fideikomisami familijnymi

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 25-50
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.003.11769

Akta polskich sądów okręgowych jako źródła do badań nad przestępczością powojenną (1945–1950) na wybranych przykładach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 51-60
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.004.11770

Karanie uczestników wydarzeń marcowych z 1968 r. przez kolegia karno-administracyjne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 61-81
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.005.11771

Edycje źródłowe

O potrzebie uzupełnienia „Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” – edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 83-96
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.006.11772

Kronika wydarzeń naukowych

Laudacja na uroczystość 90. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 97-100
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.007.11773

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji „Łączą nas źródła” w dniu 19 września 2019 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 101-103
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.008.11774

O sposobach wykorzystania źródeł w pracy historyka prawa i ich krytycznych edycjach w 90. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 105-110
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.009.11775

The International Conference “Unions of States in the Past. Theory and Practice” (Jagiellonian University, Kraków, September 20, 2019)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 111-112
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.010.11776

A Students’ Workshop as a Session of the International ”Unions of States in the Past: Theory and Practice” Conference, Jagiellonian University, September 21, 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 113-115
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.011.11777

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.012.11778

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.