Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Opublikowano online: 3 lipca 2017

Artykuły

Ilość

Religion and the Drafting of the Saxonian Civil Code

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.001.6791

Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 17–30
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.002.6792

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 31–47
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.003.6793

Religionsfreiheit in Deutschland – zwischen kulturgeschichtlicher Bedeutung der Religion und der Neutralitäspfl icht des Staates

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 49–67
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.004.6794

Auf dem Weg zur Autokratie? Kirchenpolitik in der Horthy-Ära in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 69–95
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.005.6795

The Controversy Surrounding Marriage Law in 20th Century Austria with a Special Emphasis on Constitutional Court Decisions Regarding the ‘Dispensation Marriages

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 97–116
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.006.6796

The Legal Foundation of Religious Associations in Poland in the Interwar Period and Currently and Examples of their Activities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 117–133
Data publikacji online: 6 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.007.6797

Changes in the Role of Churches and Religious Organizations in the Field of Social Self-Reliance in Hungary (1867–2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 135–146
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.008.6798

The Traditional Christian Family Model and the Legal Status of Women in Hungary (1867‒1948)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 147–167
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.009.6799

Law and Collective Identity. Religious Freedom in the Public Sphere

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.010.6800

Recenzje

W Galicji i nad Socą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej. (V Galiciji in na Soči, Poljaki in Slovenci na frontah I. svetovne vojne), edited by Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, Stanisław Pijaj, Bojana Todorović, Historia Iagellonica, Kraków 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 181–184
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChaT, Warszawa 2016, ss. 457

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 185–188
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Kronika

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 189–196
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa „Zmieniająca się struktura prawa”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 197–199
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 201–202
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 203–210
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.