Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Opublikowano online: 29 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Early Modern Polish Parliamentarism (16th–18th C.): Directions of the Newest Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Beobachtungen zur Verfassungsgeschichte in Deutschland während der letzten 15 Jahre

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Rechtshistorische Forschung zur österreichischen Verfassungsgeschichte im Zeitraum von 2000 bis 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Fifteen Years of Recent Historiography on Public and Constitutional Law in the Low Countries

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Recenzje

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.