Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Opublikowano online: 30 sierpnia 2018

Artykuły

Ilość

Condictio causa data causa non secuta’ and Development of the Contractual System

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Rozwój prawa średniowiecznej Walii do 1284 roku – perspektywa historyczna

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Advitalitas simplex i advitalitas mutua w polskim prawie ziemskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Źródła poznania prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1657–1780 w świetle jego ksiąg rachunkowych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2017)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Chronicle of research in legal and constitutional history in France in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Chronicle of Scholarly Events in Serbia in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Events in the Sphere of the study of Hungarian Legal and Constitutional History in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa „KROK” w Kijowie oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Charkowie dla Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego profesora Jerzego Malca

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.