Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Opublikowano online: 16 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Constitutional History in the Czech Republic 2000–2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Beetwen the Jagiellons and the Vasas: Research into Late 16th-Century Polish Parliamentarism

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

History of Constitutionalism in Spain (2000–2015): Trajectories and Perspectives

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

The Croatian Contribution to Constitutional Historiography in the Period of 2000–2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Recenzje

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1920–2006)

Otwarcie i prowadzenie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Portret z pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Uczony, nauczyciel, przyjaciel: Stanisław Płaza zapisany w mojej pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Płazie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Profesor Stanisław Płaza jako dydaktyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Dyskusja: Jerzy Malec (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tadeusz Włudyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Janusz Sondel [†], Elżbieta Płaza (Sztokholm)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 28 marca 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.