Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria
Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

 

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr Maciej Mikuła
Opublikowano online: 31 października 2017

Artykuły

Ilość

Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 1–16
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.011.7555

Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 29-49
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.012.7556

The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 51-75
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.013.7557

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część I: lata 1815–1837

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 77-106
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7558

Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 107-121
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.015.7559

Artykuły recenzyjne

A New Image of the History of the European Constitutionalism. Some Remarks on the monograph entitled „Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty.  A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution”, ed. By Ulrike Müßig, Springer Open, 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 123-135
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.016.7560

O dziejach Wydziału Prawa UJ w dobie II RP

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 137-149
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.017.7561

Kronika

Legal Historical Research in Belgium (2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 151-155
Data publikacji online: 31 października 2017

Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman law, Organized in the Czech Republic in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 157-158
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 159-162
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Legal Historical Events in Germany in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 163-166
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Serbia in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 167-168
Data publikacji online: 31 października 2017

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 169-173
Data publikacji online: 31 października 2017

Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 31 października 2017

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.