Mirosław J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7850-758-1, ss. 316 

Anna K. Duda

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.