Sylwester Bębas, Rola religii w procesie resocjalizacji, Toruń 2015, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ISBN 978-83-63955-32-8, ss. 342

Dariusz Adamczyk

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.