Labor et Educatio,4 (2016)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Rok wydania: 2016

W bieżącym numerze 4/2016 znajdują się artykuły wybitnych naukowców z zakresu:

  • wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku
  • sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy
  • recenzje książek i sprawozdania z konferencji

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 200 egzemplarzy.