„Etyczna siła” pracy ludzkiej w warunkach gospodarki rynkowej na początku XXI wieku

Nellya Nychkalo

Abstrakt

W tekście omówiona została – w sposób interdyscyplinarny –  kategoria «etyczna siła» pracy ludzkiej. Szczególną uwagę zwrócono na filozoficzno-pedagogiczne aspekty tego problemu, na przykładzie twórczego dziedzictwa świętego Jana Pawła II i Tadeusza Wacława Nowackiego, twórcy (wraz z Profesorami: Stanisławem Kaczorem i Zygmuntem Wiatrowskim) pedagogiki pracy. Analizie poddano problem solidaryzacji i  relacji profesjonalnych w działalności zawodowej na  Ukrainie, a także etycznej siły pracy w kontekście wieloaspektowości i wolności człowieka w pracy. Przeprowadzono analizę porównawczą podstawowych podejść do kształtowania etycznych cech pracowników w warunkach szkolenia personelu w Japonii i Korei Południowej. Tekst odzwierciedla niektóre aspekty wolontariatu i nauki etyki w szkołach Ukrainy.

Słowa kluczowe: etyczna siła, praca, pedagogika pracy, rynek pracy, wolontariat
References

Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego (2001). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Michalik, M. (1977). Moralność pracy. Warszawa: CRZZ. Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytutu Technologii Eksploatacji.

Zimny J., Nyczkało, N. (red.) (2010). Semper in Altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Szlosek, F. (2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Werzejska, J., Karpenko, O. (2015). Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Жуляєв, В., Бондарук, О. (2016). Міжкордонна волонтерська праця молоді країн ЄС як особлива форма зайнятості. Ринок праці та зайнятіст населення, 2, 22–25.

Лобанов, А. С., Коломоєць, Т. Т. (2016). Солідаризація професійних відносин у  сфері праці в умовах суспільних викликів. Ринок праці та зайня- тість населення, 1(46), 51–54.

Ничкало, Н. (2010), Людська праця – категорія вічна (Передмова). В: Т.В. Но- вацький, Людська праця. Аналіз поняття. Львів: Літопис.

Новацкий Тадеуш, В. (2010). Людська праця. Аналіз поняття. Львів: Літопис.

Новацький Тадеуш В. (2007). Рука, що творить. Львів: Літопис.

Пазюра, Н. В. (2014). Внутрішньофірмова професійна підготовка виробничого персоналу в Японії і Південній Кореї: теорія і практика. Видавництво: Альфа-Пік.

Рейтинг лучших работодателей: Двадцать компаний, в которых хотят работать украинцы (2016). Новое время, 27.

Стецькович, С. (2010). Полігон на Розточчі: до історії депортацій населення під час створення Яворівського військового полігону. Львів: Видавництво УКРПОЛ.

Хайруліної, В. М. (ред.) (2016). Уроки добротворення: Метод. посіб. з предмета «Етика: духовні засади для вчителів початкової школи. Львів: Танком.

Філіпчук, Г. (2012). Філософія екологічної освіти сталого розвитку. Чернівці: Зелена Буковина.

Швейцер, А. (1973). Культура и этика. Прогресс.  

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.