Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin SA, ISBN 978-83-793-079-99,ss. 323

Anna K. Duda

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.