Słowo wstępne

Franciszek Szlosek

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.