Labor et Educatio,5 (2017)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Rok wydania: 2017

W bieżącym numerze 5/2017 znajdują się artykuły wybitnych naukowców z zakresu:

- wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku

- sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy

- recenzje książek i sprawozdania z konferencji

Sprawozdania

Sortuj według

VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 19–21 września 2017 r., Bydgoszcz 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 269-273
Data publikacji online: 27 lutego 2018

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.